Wymagania sprzętowe


Wymagania sprzętowe dla komputera, na którym ma być uruchamiany program jak i komputera, na którym zainstalowany zostanie serwer bazy PostgreSQL są na tyle niskie, że z powodzeniem spełnią je nawet kilkuletnie konfiguracje.

Poniższe dane można uznać za rozsądne minimum :

  • Windows XP (SP3)
  • Procesor 2GHz (może być jednordzeniowy) *
  • 2GB RAM *
  • Dostęp do katalogu programu na serwerze w przypadku instalacji wielostanowiskowej.
  • Dostęp do serwera bazy danych poprzez sieć lokalną lub internet.

* Wartość może ulec zwiększeniu w zależności od używanego systemu operacyjnego.